Ήπια Πρωτόκολλα Ελεγχόμενης Διέγερσης Των Ωοθηκών

Ήπια Πρωτόκολλα Ελεγχόμενης Διέγερσης Των Ωοθηκών

Εάν, δηλαδή, ένα ζευγάρι προσπαθεί να συλλάβει επί 12 μήνες χωρίς αντισύλληψη και μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν έχει προκύψει εγκυμοσύνη, τότε μιλάμε για υπογονιμότητα. Βάσει στατιστικών μελετών, ένα στα έξι ζευγάρια της αναπαραγωγικής ηλικίας αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητος. Χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της βατότητας των σαλπίγγων καθώς και για τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, η οποία συνήθως συνδέεται με υπογονιμότητα. Παλαιότερα, όταν η χρήση του υπερηχογράφου δεν ήταν ακόμα διαδεδομένη, συνιστάτο στο ζευγάρι να έρθει σε επαφή χονδρικά μεταξύ της 11ης και της 14ης ημέρας του κύκλου, οπότε και ήταν στατιστικά πιθανότερο αν λάβει χώρα η ωορρηξία. Επομένως, για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι σωστό να λέμε, πως στις ωοθήκες παράγονται ωάρια, διότι η δήλωση αυτή θα υπονοούσε, ότι στα όργανα αυτά δημιουργούνται νέα ωάρια.

κλομιφαίνη

Οι περισσότερες μελέτες έως σήμερα δεν κατάφεραν να επιδείξουν κάποια συσχέτιση μεταξύ φαρμάκων υπογονιμότητας και καρκίνου του ενδομήτριου. Έως σήμερα αρκετές μελέτες έχουν απευθύνει το ερώτημα των μακροπρόθεσμων συνεπειών των φαρμάκων υπογονιμότητας, όσον αφορά τον κίνδυνο ανάπτυξης γυναικολογικού καρκίνου. Οι περισσότερες όμως από αυτές περιλαμβάνουν μικρό αριθμό περιστατικών, μικρό χρονικό διάστημα παρακολούθησης, καθώς επίσης και μη ακριβή στοιχεία σχετικά με την έκθεση των ασθενών στα φάρμακα.

Γνωρίστε Μας

Η ωοθυλακιορρηξία μπορεί να τεκμηριωθεί με υπερηχογράφημα και ορμονικό έλεγχο. Εναλλακτικά, στα φαρμακεία κυκλοφορούν έτοιμα κιτ προσδιορισμού της γόνιμης ημέρας. Η παλιά μέθοδος του θερμομετρικού διαγράμματος χρησιμοποιείται πλέον από πολύ λίγες γυναίκες. Η https://www.tofarmakeiomou.gr/el-gr/ θεωρείται ως αντι-οιστρογόνο και σήμερα έχει τοποθετηθεί στους εκλεκτικούς τροποποιητές των οιστρογονικών υποδοχέων. Θεωρείται τόσο οιστρογονικός αγωνιστής όσο και οιστρογονικός ανταγωνιστής, με τον ανταγωνιστή να κυριαρχεί. Η δράση της κλομιφαίνης στην υπόφυση προκαλεί βελτίωση της έκκρισης GnRH και τελικώς FSH.

Αυτές οι δραστικές ρίζες καρβονυλίου μπορεί να γλυκοζυλιώσουν τις πρωτεΐνες, προκαλώντας έτσι τη δημιουργία σταθερών τελικών προϊόντων που ονομάζονται τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης και τα οποία καταστρέφουν τις πρωτεΐνες και παραβλάπτουν τη λειτουργία των ενζύμων. Αυτά τα AGEs έχουν συσχετισθεί με αρκετές χρόνιες παθήσεις και μπορεί να δημιουργηθούν και στον ωοθηκικό ιστό, οδηγώντας σε βλάβες των αγγείων, σε κυτταρική υποξία, σε μειωμένη κυτταρική πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών και επιπλέον αυξημένο οξειδωτικό στρες. Όλες αυτές οι καταστάσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ωρίμανση των ωοθυλακίων και την ακεραιότητα των χρωμοσωμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πρόκληση ωορρηξίας με φάρμακα, όπως κιτρική κλομιφαίνη, μετφορμίνη, βρομοκρυπτίνη. Εάν η χρήση των φαρμάκων αυτών δεν έχει δημιουργήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα (ωορρηξία),το επόμενο θεραπευτικό βήμα είναι η χορήγηση γοναδοτροφίνων σε μορφή υποδόριων ενέσεων. Σε γυναίκες που έχουν το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών η μέθοδος της λαπαροσκοπικής διαθερμίας των ωοθηκών διορθώνει το πρόβλημα της ωορρηξίας στο 70-80% των ασθενών.

κλομιφαίνη

Τα φάρμακα, που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία χορηγούνται από το στόμα υπό τη μορφή δισκίων. Η χορήγηση των φαρμάκων αυτών συνήθως συνδυάζεται με σπερματέγχυση, ενώ δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις να επιλεγεί ή απλή σύσταση στο ζευγάρι να έρθει σε επαφή, όταν θα επίκειται ωοθυλακιορρηξία, οπότε και η γυναίκα θα είναι στις γόνιμες ημέρες της. Τα αποτελέσματα των μελετών ασθενών-μαρτύρων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή της ομάδας ελέγχου. Για παράδειγμα, eumeds.gr σε κάποιες μελέτες επιλέγονται μάρτυρες μεταξύ γυναικών που έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Κάποιες από αυτές είναι πιθανό, όμως, να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρήση υπηρεσιών υγείας σε σύγκριση με μάρτυρες που θα επιλεχθούν από το γενικό πληθυσμό. Έτσι, μελέτες που χρησιμοποιούν νοσηλευθείσες γυναίκες ως μάρτυρες είναι πιθανό να καταλήγουν σε διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου, σε σχέση με μελέτες όπου οι μάρτυρες επιλέγονται από το γενικό πληθυσμό.

Θεραπεία Γυναικείας Και Ανδρικής Υπογονιμότητας

Αυτή η διαδικασία μπορεί να συνιστάται, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σπέρμα του συντρόφου σας. Στην ICSI, μόνο ένα υγιές σπερματοζωάριο είναι απαραίτητο για κάθε ωάριο. Λίγες ημέρες αργότερα, ένα ή περισσότερα έμβρυα τοποθετούνται στη μήτρα μέσω του κόλπου. Η περίοδος έρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις εντός 3 ή 4 ημερών από clomiphene τιμή τη διακοπή λήψης τους. Στον κατάλογο με τα φάρμακα αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα φάρμακα, που χορηγούμε σε γυναίκες, που πρόκειται να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Σήμερα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές με τη χορήγηση φαρμάκων, τα οποία «διεγείρουν» τις ωοθήκες και τις «ωθούν» να παράγουν ώριμα ωάρια.

Ωστόσο, μια περιοχή του μορίου της hCG έχει μεγάλη ομοιότητα με το μόριο της LH και επομένως είναι δυνατόν να προσδεθεί στους υποδοχείς της και να μιμηθεί τη δράση της. Τα ανάλογα GnRH είναι λοιπόν φαρμακευτικά ανάλογα της ορμόνης GnRH και έχουν σκοπό να αναστείλουν την άκαιρη αιχμή έκκρισης της ορμόνης LH, η οποία προκαλεί την ωοθυλακιορρηξία. Έτσι, χρησιμοποιώντας τις ουσίες αυτές στα πρωτόκολλα των κύκλων της εξωσωματικής γονιμοποίησης αποτρέπουμε την άκαιρη ρήξη των ωοθυλακίων νωρίτερα από την ωοληψία. Στο πλαίσιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης ή της πρόκλησης ωορρηξίας για την πραγματοποίηση σπερματέγχυσης οι ωοθήκες διεγείρονται ώστε να παράγουν περισσότερα του ενός ή δύο ωοθυλάκια σε ένα κύκλο.

  • Περίπου ένα 30% των διδύμων κυήσεωνυποστρέφουν αυτόματα σε μονήρεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.
  • Ο τύπος αυτός των μελετών παρέχει τη δυνατότητα για εστίαση σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων καρκίνου μέσα από μια αναδρομική εκτίμηση των γυναικών που έλαβαν τα φάρμακα, συνηθέστερα με μεταγενέστερη ανάκληση των ασθενών.
  • Μπορεί όμως ανάλογα με την περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε από ένα μέχρι τέσσερα χάπια την ημέρα.
  • Δεν είναι ορμόνη η ίδια η Κλομιφαίνη, επιδρά όμως στον εγκέφαλο της γυναίκας διεγείροντας την απελευθέρωση ορμονών που στη συνέχεια επιδρούν στις ωοθήκες ξεκινώντας έτσι τη δημιουργία ωοθυλακίων τα οποία τελικά φτάνουν σε κατάλληλο μέγεθος ώστε να αποδώσουν ώριμα ωάρια με την πρόκληση ωορρηξίας.

Ακόμη και αν η γυναίκα δεν έχει τακτικό κύκλο, μπορεί μόλις το αναπτυσσόμενο ωοθυλάκιο φτάσει τα 15 mm να πάρει μια ένεση GnRH αγωνιστή που θα επιφέρει φυσική ωχρινοποίηση την οποία θα ακολουθήσει εμβρυομεταφορά κατεψυγμένων εμβρύων σε φυσικό κύκλο χωρίς ορμόνες. Τα κατεψυγμένα έμβρυα ημέρας 3 θα τοποθετηθούν στη μήτρα 5 ημέρες αργότερα χωρίς να χρειαστεί χορήγηση επιπλέον ορμονών. Η mini-IVFTM είναι σχεδιασμένη να επιλέγει μόνο λίγα αλλά υψηλής ποιότητας https://www.pharm16.gr/ ωάρια και έτσι να μειώνει τον κίνδυνο της υπερδιέγερσης, το κόστος της θεραπείας καθώς και το αριθμό των ενέσεων. Λίγες μέρες αργότερα, ένα ή περισσότερα έμβρυα τοποθετούνται στη μήτρα σας. Υγιή έμβρυα που δεν μεταφέρονται μπορούν να καταψυχθούν και να αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση. Η ωοθυλακιορρηξία είτε επιτυγχάνεται μόνη της είτε προγραμματίζεται 36 ώρες μετά τη χορήγηση ένεσης χοριακής γοναδοτροπίνης, όταν το ωοθυλάκιο έχει ωριμάσει αρκετά.

Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν να ανασκοπηθεί η διεθνής βιβλιογραφία, προκειμένου να διευκρινισθεί η ύπαρξη ή όχι συσχέτισης μεταξύ των φαρμάκων υπογονιμότητας και γυναικολογικού καρκίνου. Διαπιστώθηκε ότι οι μεν προοπτικές μελέτες αδυνατούν να ελέγξουν άλλους πιθανούς συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνους για ανάπτυξη καρκίνου, οι δε αναδρομικές μελέτες παρουσιάζουν περιορισμούς εξαιτίας προβλημάτων με την ανάκληση πληροφοριών. Κάποιες προηγούμενες αναφορές σχετικά με μια παρατηρούμενη αύξηση του κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών δεν επιβεβαιώθηκαν από νεότερες μελέτες. Συνολικά βρέθηκε ότι οι άτοκες γυναίκες που έλαβαν φάρμακα υπογονιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν έναν περισσότερο αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ωοθηκικού καρκίνου. Πολύ λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει τη συσχέτιση των φαρμάκων υπογονιμότητας με άλλους ορμονοεξαρτώμενους όγκους, ενώ κάποια ευρήματα συνηγορούν στην ανάγκη για παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων, ιδιαίτερα πάνω στον καρκίνο του μαστού και του ενδομητρίου.

Τρόπος Χορήγησης

Εκτός από τα θέματα της γονιμότητας, υπάρχουν και υψηλότεροι κίνδυνοι για τα παιδιά που γεννιούνται από μεγαλύτερες μητέρες. Η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου Down για παράδειγμα σε γυναίκες άνω των 45 ετών φτάνει το 1 κάθε 12 γεννήσεις, σε σύγκριση https://eumeds.gr/ με το 1/350 σε γυναίκες κάτω των 30 ετών. Τα ποσοστά αυτισμού είναι 50% υψηλότερα σε παιδιά, οι μητέρες των οποίων ήταν άνω των 40 ετών ενώ έχουν επίσης αναφερθεί υψηλότερα ποσοστά αναπτυξιακής καθυστέρησης και τροφικών αλλεργιών σε αυτά τα παιδιά.

Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας

Ανάλογα με το πρωτόκολλο που έχει επιλεγεί οι ενέσεις συνεχίζονται για πέντε ημέρες (όπως και στην διέγερση με κλομιφένη) ή μέχρι να προσδιορισθεί η ημέρα της ωοθυλακιορρηξίας (με μέτρηση LH ή χορήγηση χοριακής γοναδοτροπίνης). Συμπερασματικά, λοιπόν, βασιζόμενοι στα τεκμηριωμένα αποτελέσματα όλων των μελετών της σύγχρονης βιβλιογραφίας, καταλήγουμε στο γεγονός ότι δεν φαίνεται να υφίσταται συσχέτιση μεταξύ των φαρμάκων υπογονιμότητας και γυναικολογικού καρκίνου. H υπογονιμότητα φαίνεται να είναι ανεξάρτητος παράγοντας κίνδυνου για γυναικολογικό καρκίνο. Ιδιαίτερη, τέλος, προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην επίδραση των φαρμάκων υπογονιμότητας στις γυναίκες που παρέμειναν τελικά άτοκες. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού πάντως, καθώς και η γυναικολογική εξέταση, είναι απαραίτητα σε όλες τις περιπτώσεις πριν από την χορήγηση οποιοδήποτε φαρμάκου.

Τι Είναι Η Κιτρική Κλομιφαίνη Κκ;

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (Case-control studies), έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσουν τη συσχέτιση φαρμάκων υπογονιμότητας και καρκίνου. Οι μελέτες αυτές αφορούν άτομα με την νόσο προς διερεύνηση και τα συγκρίνουν με υγιείς που έχουν εκτεθεί στο http://www.a2zpharm.gr/ πιθανό αιτιολογικό παράγοντα. Ο τύπος αυτός των μελετών παρέχει τη δυνατότητα για εστίαση σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων καρκίνου μέσα από μια αναδρομική εκτίμηση των γυναικών που έλαβαν τα φάρμακα, συνηθέστερα με μεταγενέστερη ανάκληση των ασθενών.

Τον κίνδυνο ανάπτυξης του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης των ωοθηκών ως επιπλοκή της φαρμακευτικής ωοθηκικής διέγερσης. Η διεγείρει τον εγκέφαλο για να απελευθερώσει ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη που είναι απαραίτητη για την ωοθυλακιορρηξία. Αν πάρα πολλά ωάρια αναπτύσσονται , η χορήγηση hCG που προκαλεί την ωορρηξία μπορεί να καθυστερήσει ή να μη γίνει. Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να περιορίσει τον αριθμό των εμβρύων που μεταφέρονται στη μήτρα σας.

Μετά από 12 κύκλους αγωγής αυξάνεται ελαφρά ο κίνδυνος για καρκίνο της ωοθήκης. Εάν δεν υπάρχει επιτυχής ωοθυλακκιορρηξία τον 1ο μήνα μπορεί να αυξηθεί η δόση της ΚΚ. Σχεδόν όλες οι κυήσεις επιτυγχάνονται τους 6 πρώτους κύκλους της θεραπείας. Δεν υπάρχει σημαντικό κέρδος ώστε να συνεχίζουμε την θεραπεία μετά από 6 ωορρηκτικούς κύκλους εάν δεν έχει υπάρξει κύηση. Προτείνεται υπερηχογραφική παρακολούθηση 3-5 ημέρες μετά το τέλος της θεραπείας. Έτσι παρακολουθούνται ο αριθμός και το μέγεθος των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων.

Σήμερα οι ανασυδυασμένες γοναδοτροπίνες κυκλοφορούν ευρέως με τη γενική ονομασία «ανασυνδυασμένη FSH». Η χημική καθαρότητα των σκευασμάτων επιτρέπει την υποδόρια χορήγησή τους, αλλά τα φάρμακα είναι δυνατόν να χορηγηθούν και ενδομυϊκώς. Η συσκευή πένας είναι βαθμονομημένη σε μονάδες, έτσι ώστε η γυναίκα να μπορεί μόνη της να χορηγήσει το σκεύασμα υποδορίως στον εαυτό της με ακρίβεια και ασφάλεια. Η ορμόνη GnRH παράγεται στην περιοχή του υποθαλάμου και προκαλεί την παραγωγή, αποθήκευση και έκκριση των γοναδοτρόπων ορμονών FSH και LH από την υπόφυση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *